Kira Sertifikası Tertip İhraç Belgesi (SPK-03.07.2018)

  • Nurol Varlık Kiralama A.Ş.’nin; 50.000.000,-TL nominal değerli, yurt içi halka arz edilmeksizin satış şeklinde ihraç edilecek kira sertifikası ihraç belgesi , SPK 14.02.2019 tarih ve 10/244 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

    SPK onay yazısı