Kira Sertifikası Tertip İhraç Belgesi (SPK-29.09.2017)

  • Nurol Varlık Kiralama A.Ş.’nin; 50.000.000,-TL nominal değerli, yurt içi halka arz edilmeksizin satış şeklinde ihraç edilecek kira sertifikası ihraç belgesi , SPK 29.09.2017 tarih ve 35/1177 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

    SPK onay yazısı