Borçlanma Aracı İhraç Belgesi (SPK-20.06.2018)

  • Nurol Varlık Kiralama A.Ş.’nin; 100.000.000,-TL nominal değerli, yurt içi halka arz edilmeksizin satış şeklinde ihraç edilecek kira sertifikası ihraç belgesi , SPK 20.06.2018 tarih ve 26/828 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

    SPK onay yazısı